Körens interna information

Denna sida innehåller intern information för Oscar Fredriks kammarkör.
Kontakta mig (Håkan) om ni har information som ni vill publicera här.


Aktuellt

En sida med MIDI- och MP3-filer >>

En sida med årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser >>

Dokument

 Adresslistan (november -18)

 Välkomstdokument med praktisk information (från 2015 ...)

 Lite regler och annat (uppdaterad 21/11 -06)

 Stadgar för Oscar Fredriks kammarkör (rev. 2016-11-17)

Övrigt

Du kan skicka mail till kören på adressen ofk(AT)ofkk.com, eller bara till en stämma med adressen sopran, alt, tenor resp. bas(@ ...).
(Adresserna uppdaterade i november 2018)

 Bilder från Krakow >>

 Bilder från Irland >>, samt film från Doolin >>


Uppdaterad 23 januari 2019